Facebook

Huisregels

Algemeen

Bij onze kennismaking(de intake) verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Indien u pijn heeft, belt u ons dan voor 10:00 uur, zodat wij u dezelfde dag nog kunnen helpen.

Om een voor beide partijen voorspelbare en duurzame situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren.

Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Inschrijven

Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen zult u door ons worden gebeld voor het maken van een intake afspraak. Zonder intake afspraak kunnen wij geen hoogwaardige en voorspelbare tandheelkundige zorg leveren en kunt u bij ons geen patiënt worden.

Afspraken

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op het team te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Indien u verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten, zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden.

Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd zijn, worden kosten in rekening gebracht.

Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk voor het betreffende tijdstip op vrijdag ervoor geannuleerd dienen te worden.

De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd en bedragen minimaal 100,- euro per uur; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering!

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.

Wij maken gebruik van email, SMS en onze App voor het versturen van afspraken, dit is een extra service die wij u bieden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen afspraak(en).

Juiste gegevens

Tandartsenpraktijk Culemborg is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.

Klacht

Heeft u een klacht, maak deze bespreekbaar. Meer informatie hierover vindt u hier.